งานก่อสร้าง

ทรงพลังยอดเยี่ยมสำหรับงานที่หนักที่สุดในทุกไซต์งาน หากคุณต้องการตัดหินอ่อน สกัดช่องร้อยสายเคเบิล หรือเจาะรูในคอนกรีต สามารถค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทุกงานได้ในกลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับช่างมืออาชีพเพื่องานก่อสร้างจากบ๊อช

สว่านไฟฟ้า

GBM 13 HRE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 16-2 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้ามุมฉาก

GWB 10 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 10
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 23-2 E
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 20-2
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 6
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 10 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 13 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 6 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 10
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 10 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 550
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 16 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า

GBM 600
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 20-2 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 13 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านกระแทก

GSB 16 RE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 24-230 LVI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 24-180 LVI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 8-100 Z
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 22-180 H
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 060
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 13-125 CI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 19-125 CIE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรคอนกรีต

GBR 15 CA
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 15-125 CIEP
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 6-100 S
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านโรตารี่ไร้สายระบบ SDS plus

GBH 18 V-EC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สว่านโรตารี่ไร้สายระบบ SDS plus

GBH 36 V-LI Plus
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องจี้คอนกรีต

GVC 22 EX
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

GDE 68
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

GDE 162
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

GDE Max
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยตัดกิ่งไม้ไร้สาย

GSA 18V-LI SOLO
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยตัดกิ่งไม้ไร้สาย

GSA 10.8 V-LI (รุ่นเดี่ยว*)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 22-180
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100 T
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100 ET
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 17-125 CI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้า

GWS 7-100
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

GKS 18V-57 G
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

GKS 18 V-LI SOLO
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

GKS 18V-57
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือนไร้สาย

GKM 18 V-LI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องเจียรไฟฟ้าไร้สาย

GWS 18 V-LI
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 13-34
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือน

GKS 7000
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือน

GKS 235 Turbo
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องตัดหินอ่อน

GDM 121
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เลื่อยวงเดือน

GKS 190