ระบบรางนำ

ระบบรางนำช่วยให้สามารถทำงานตัดตรงได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ข้อต่อ VEL สามารถใช้สำหรับต่อรางที่มีขนาดความยาวต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ แข็งแรง และรวดเร็ว ฉากปรับมุม WAN ช่วยให้การปรับแนวของรางนำมีความเที่ยงตรงและมีองศาที่แม่นยำบนชิ้นงาน

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN VEL (ข้อต่อ)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN 1600
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN WAN (ฉากปรับมุมได้)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN OFA
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN RA 32 800
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN BAG
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์เสริมกับตัวเครื่อง

FSN SA
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com