แท่นตัดองศาและโต๊ะงาน

แท่นตัดองศาของบ๊อช – ทรงพลังและเที่ยงตรง มีขนาดการตัดใหญ่!

แท่นตัดองศา

GCM 10 MX
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท่นตัดองศา

GCM 12 GDL
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท่นตัดองศาไร้สาย BITURBO

GCM 18V-305 GDC
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท่นตัดองศาแบบเลื่อน

GCM 350-254
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขาตั้งเลื่อย

GTA 2500 W
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โต๊ะงาน

GTA 3800
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท่นตัดองศาไร้สาย BITURBO

GCM 18V-216
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แท่นตัดองศาแบบเลื่อน

GCM 12 SDE
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สายด่วนบริการ

สายด่วน :

1 800 888 123

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เพียงโทรหาเรา

Powertools.info@th.bosch.com